EN

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 246. § b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (orvhalászat, kétszeres értékelés tilalma) (III/4328/2021.)

– a Kúria Mfv.II.10.065/2021/7. számú ítélete, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 205. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (végkielégítés és felmondási időre járó távolléti díj megfizetése) (IV/4119/2021.)