Az Alkotmánybíróság július 14-i teljes ülése

– a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (bírság aláírásgyűjtő ívek visszaadásának elmulasztása miatt) (IV/12/2018.)

– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (9) bekezdés és 197. § (10) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közbeszerzés) (III/640/2020.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (bizonyíték beszerzése) (III/1912/2019.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 8.Mpkf.50.040/2017/3. számú végzése, és Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó 38. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (polgármester méltatlanságának kimondása) (IV/1684/2017.)

– a Kúria Kfv.I.35.062/2016/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóügyben hozott határozat, visszaható hatály tilalma) (IV/546/2017.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. év XC. törvény 639. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (perújítási indítvány, távollevő terhelt) (III/543/2020.)

– a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (a Munka Törvénykönyvétől való eltérés lehetősége veszélyhelyzet ideje alatt) (II/887/2020.)