Az Alkotmánybíróság július 12-i teljes ülése

– az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény (T/16223. számú törvényjavaslat) 1-3. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló előzetes normakontroll vizsgálata (műemléki épületben lévő lakásokon alapított vételi jog) (I/2644/2021.)