Az Alkotmánybíróság január 31-i teljes ülése

– az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. § x) pontja, 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpont „születési” szövegrésze és a 69/B. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (név- és nemváltoztatás anyakönyvi bejegyzése) (III/2644/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.20.395/2020/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ideiglenes intézkedés) (IV/1908/2020.)

– a Kúria Pfv.IV.20.336/2021/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ideiglenes intézkedés) (IV/3675/2021.)

– a Debreceni Törvényszék 8.K.700.864/2020/27. számú ítélete és a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (beszédfogyatékosság, fogyatékossági támogatás) (IV/1223/2022.)

– az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 47. §-a, 49. §-a és 49/A. § alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (országgyűlési fegyelmi jogkör) (II/480/2020.)

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 151. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (hatóság téves jogorvoslati tájékoztatása, igazolási kérelem határideje) (III/1334/2020.)