Az Alkotmánybíróság január 21-i teljes ülése

– a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése és a Kúria Pfv.VI.20.931/2013/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (elővásárlási jog termőföldön) (IV/1547/2014.)

– a Kúria Bfv.III.1.408/2018/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (rongálás, véleménynyilvánítás) (IV/939/2019.)