Az Alkotmánybíróság január 12-i teljes ülése

– a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 5. §-a elleni utólagos normakontroll vizsgálata (közérdekű adatok megismerhetőségének kizárása) (II/861/2015.)

– az Országgyűlés 2020. december 15-ei ülésnapján elfogadott, egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (T/13958. számú törvényjavaslat) „19. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása” című fejezete egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló előzetes normakontroll vizsgálata (hulladékgazdálkodás) (I/2105/2020.)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/C–D. §-ai és a Kúria Kfv.V.35.729/2016/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (általános forgalmi adó visszafizetése, késedelmi kamat, közösségi jog) (IV/1999/2017.)