Az Alkotmánybíróság február 23-i teljes ülése

– a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelési tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. LXX törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (köznevelés, tankönyvellátás) (II/1437/2019.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 132. § (3a) bekezdése elleni utólagos normakontroll vizsgálata (előzetes letartóztatás időtartama felső határának hiánya) (II/733/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 39.Kpk.46.505/2015/2. számú végzése és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 144. § (4) bekezdés „a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közbeszerzés, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/334/2016.)

– a Kúria Pfv.I.20.688/2018/8. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (végrendelet érvénytelensége; kötelesrész kiadása) (IV/1098/2019.)

– a Bjt. és a Bszi. egyes rendelkezései, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.45.731/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (bírói pályázat eredményével szembeni jogorvoslat) (IV/1592/2016.)