Az Alkotmánybíróság február 21-i teljes ülése

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 151. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (hatóság téves jogorvoslati tájékoztatása, igazolási kérelem határideje) (III/1334/2020.)

– a Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adatok megismerése) (IV/1391/2019.)

– a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 75/B § (2) bekezdés c) pontja, a 75/B § (3) bekezdés b) pontja és a 7/C § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyekre vonatkozó adatok megismerhetővé tétele) (IV/1790/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 31.P.20.953/2019/10 számú meghagyása alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szabálytalan végrehajtói kézbesítés) (IV/595/2020.)