Az Alkotmánybíróság február 2-i teljes ülése

– a Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (vallási közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jogok megsértése) (IV/139/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (katolikus közösség megsértése) (IV/572/2020.)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/C-D. §-ai és a Kúria Kfv.V.35.729/2016/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (általános forgalmi adó visszafizetése, késedelmi kamat, közösségi jog) (IV/1999/2017.)

– a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (különleges gazdasági övezet kijelölése) (IV/839/2020.)

– a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 6. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (terhességmegszakítás teratológiai ártalom valószínűsége esetén) (III/1838/2020.)

– a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/A. § (2) bekezdés a) pontja, és az ennek módosításáról szóló 51/2019. (XII. 27.) BM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (rendvédelmi szerv tagjának egyszeri juttatása) (IV/1121/2020.)