Az Alkotmánybíróság február 14-i teljes ülése

– a Debreceni Törvényszék 8.K.700.864/2020/27. számú ítélete és a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (beszédfogyatékosság, fogyatékossági támogatás) (IV/1223/2022.)

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 151. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (hatóság téves jogorvoslati tájékoztatása, igazolási kérelem határideje) (III/1334/2020.)