Az Alkotmánybíróság február 13-i teljes ülése

– az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 2/A. §-a, 2. § (1) bekezdés „a kereskedőnél készleten lévő” szövegrésze, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet 1., 2. és 3. számú melléklet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (hatósági áras termékek árusításának szabályai; kellő felkészülési idő) (III/1705/2023.)

– a Kúria Kfv.III.37.136/2023/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (ügyintézési határidő túllépése) (IV/1365/2023.)

– a Kúria Kfv.VI.37.886/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (külföldi örökbefogadás magyarországi elismerése; azonos nemű örökbefogadók) (IV/1019/2023.)