Az Alkotmánybíróság december 8-i teljes ülése

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 37.K.32.953/2019/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (felsőoktatási felvételi eljárás) (IV/1815/2019.)

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (2) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 20. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (anyanyelv használat) (III/742/2019.)

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (2) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 20. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (anyanyelv használat) (III/751/2019.)

– a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 6. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (terhességmegszakítás teratológiai ártalom valószínűsége esetén) (III/1838/2020.)

– a mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 3-8., valamint 10. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata („Földet a Gazdáknak!” program, mintagazdaságok kialakítása) (II/1187/2016.)

– a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.052/2015/2. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (mezőgazdasági célú ingatlan-hasznosítás, erdőgazdálkodó, illetékmentesség) (IV/2756/2015.)