Az Alkotmánybíróság december 7-i teljes ülése

– az igazságügyi miniszternek az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése és XIV. cikk (4) bekezdése értelmezésére irányuló indítványának vizsgálata (az Európai Unió Bíróságának C-808/18. számú ügyben hozott ítélete; menekültügy, uniós hatáskörgyakorlás) (X/477/2021.)

– a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 23. § d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (lakásbérleti jog folytatása) (III/521/2021.)

– a Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (bírói szolgálati idő) (IV/1852/2019.)

– a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. tv. 106. §-a, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. tv. 172. § (2) bekezdése, valamint a Kúria Mfv.II.10.164/2019/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (titkári szolgálati idő beszámítása) (IV/805/2020.)

– a Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (népszavazás, nemátalakító kezelések) (IV/3991/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/1017/2017.)

– a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 97. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (levelezés a büntetés-végrehajtási intézetben) (IV/150/2021.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.14.366/2020/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közlekedési szabálysértés autós gyűlésen) (IV/936/2021.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.15.213/2020/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (veszélyhelyzetre meghatározott magatartási szabályok megszegése szabálysértés) (IV/1055/2021.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 4.Szk.17.966/2020/7. számú végzése és a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 3. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés) (IV/1977/2021.)