Az Alkotmánybíróság december 3-i teljes ülése

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.46.118/2013/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyülekezési jog korlátozása) (IV/15/2014.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.30.737/2014/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendezvény feloszlatásának jogellenessége) (IV/1663/2014.)

– a 15/1990. (V. 14.) BM rendelet 4. § (5) bekezdésének első mondata, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.Kpk.45.012/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyülekezési ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/731/2016.)

– a Kúria 2/2019. Büntető Jogegységi Határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (III/1350/2019.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 869. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (büntetőügy; bíró kizárása másodfokú eljárásból) (IV/325/2019.)

– az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvény – 2016. május 20-án hatályba lépő, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt módosító – 65. §-ában foglalt Fdvt. 11. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (dohánytermékek vásárlására vonatkozó szabályok korlátozása, elektromos cigaretta vásárlása) (II/757/2016.)

– az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVII. törvény 19. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (vízitársulati hozzájárulás) (III/593/2019.)

– a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítéséről szóló 229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (médiatartalom-szolgáltatók összefonódása) (II/313/2019.)

– a Kúria Pfv.VI.21.707/2016/9. számú ítélete és a Pp. 386/J. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kiemelt jelentőségű per) (IV/705/2017.)