Az Alkotmánybíróság december 15-i teljes ülése

– az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 20. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (ügyvédi tevékenység korlátozása) (III/1116/2020.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.3616/2019/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (gyülekezési joggal való visszaélés) (IV/527/2020.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 37.K.32.953/2019/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (felsőoktatási felvételi eljárás) (IV/1815/2019.)

– a mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 3-8., valamint 10. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata („Földet a Gazdáknak!” program, mintagazdaságok kialakítása) (II/1187/2016.)

– a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.052/2015/2. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (mezőgazdasági célú ingatlan-hasznosítás, erdőgazdálkodó, illetékmentesség) (IV/2756/2015.)

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (2) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 20. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (anyanyelv használat) (III/742/2019.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alaptörvény-ellenessége tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (közeli hozzátartozó fogalma az új Ptk.-ban) (II/1011/2013.)

– a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 5. §-a elleni utólagos normakontroll vizsgálata (közérdekű adatok megismerhetőségének kizárása) (II/861/2015.)