Az Alkotmánybíróság december 13-i teljes ülése

– a Kúria Kpkf.III.40.993/2021/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése tárgyában hozott határozat felülvizsgálata) (IV/1075/2022.)

– az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. § x) pontja, 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpont „születési” szövegrésze és a 69/B. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (név- és nemváltoztatás anyakönyvi bejegyzése) (III/2644/2022.)

– a Kúria Pfv.V.20.263/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyjogi jogsértéssel okozott kár, kamionkartell) (IV/3409/2021.)