Az Alkotmánybíróság december 10-i teljes ülése

– a Kúria 2/2019. Büntető Jogegységi Határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (III/1350/2019.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 869. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (büntetőügy; bíró kizárása másodfokú eljárásból) (IV/325/2019.)

– a Kúria Pfv.VI.21.707/2016/9. számú ítélete és a Pp. 386/J. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kiemelt jelentőségű per) (IV/705/2017.)

– az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvény – 2016. május 20-án hatályba lépő, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt módosító – 65. §-ában foglalt Fdvt. 11. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (dohánytermékek vásárlására vonatkozó szabályok korlátozása, elektromos cigaretta vásárlása) (II/757/2016.)

– az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVII. törvény 19. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (vízitársulati hozzájárulás) (III/593/2019.)

– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 197. § (7) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közbeszerzés) (III/1535/2019.)