Az Alkotmánybíróság április 5-i teljes ülése

– a Miskolci Törvényszék 2.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kártalanítási igény érvényesítésének határideje) (IV/1563/2016.)

– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 156. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közbeszerzés, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (III/3938/2021.)

– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §. alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyes adatok védelme) (IV/1365/2016.)