Az Alkotmánybíróság április 27-i teljes ülése

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 590. § (5) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (felülbírálat terjedelme) (III/1231/2020.)

– a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 94. § (3) bekezdése, 109. § (2) bekezdése, és a 135. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (munkaidőkeret, elszámolási időszak) (II/83/2019.)

– a H/12956 számú Házszabálytól eltérés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tárgysorozatba vétel) (IV/256/2021.)

– az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (jogviszony megszüntetése veszélyhelyzet ideje alatt) (IV/523/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.395/2020/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (ideiglenes intézkedés) (IV/1908/2020.)