Az Alkotmánybíróság április 26-i teljes ülése

– a Kúria Kfv.II.37.924/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyfelügyeleti ügy) (IV/694/2021.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 813. § (2) és (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (pótmagánvádas eljárás; jogi képviselet megszűnése) (III/3684/2021.)

– Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete 13/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (hulladékégetői kapacitás növelésének korlátozása) (III/950/2021.)

– a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről szóló 220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (büntetőjogszabály-alkotási hatáskör rendkívüli jogrendben) (IV/3759/2021.)