Az Alkotmánybíróság április 21-i teljes ülése

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60/A. § (1a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (állami támogatás visszafizetése; falugondnoki szolgáltatás) (III/1679/2019.)

– a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése és a Kúria Pfv.VI.20.931/2013/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (elővásárlási jog termőföldön) (IV/1547/2014.)

– a Kúria Pfv.IV.20.118/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (ingatlan hasznosításának korlátozása) (IV/1357/2016.)

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (megváltozott munkaképességű személyek ellátása) (V/1657/2019.)

– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdése és a 197. § (10) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közbeszerzés) (III/72/2020.)