Az Alkotmánybíróság április 13-i teljes ülése

– a Kúria Kf.V.39.162/2020/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (használati jog visszajegyzése) (IV/1577/2020.)

– a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adatigénylés teljesítésének határideje veszélyhelyzet idején) (IV/100/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.432/2018/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése; jogi személy) (IV/1510/2019.)

– a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (tankötelezettség) (IV/903/2020.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 590. § (5) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (felülbírálat terjedelme) (III/1231/2020.)

– a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 94. § (3) bekezdése, 109. § (2) bekezdése, és a 135. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (munkaidőkeret, elszámolási időszak) (II/83/2019.)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felmentés kötelező óvodai nevelés alól) (IV/1823/2019.)

– a H/12956 számú Házszabálytól eltérés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tárgysorozatba vétel) (IV/256/2021.)