Az Alkotmánybíróság április 12-i teljes ülése

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 813. § (2) és (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (pótmagánvádas eljárás; jogi képviselet megszűnése) (III/3684/2021.)

– a Kúria Kfv.II.37.924/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyfelügyeleti ügy) (IV/694/2021.)