Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. február 13-i ülése

− a Kúria Pfv.III.21.066/2016/9. számú ítélete, és a Tatabányai Törvényszék 1.Pf.20.180/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kamatfizetés) (IV/1124/2017.)

− a Kúria Mfv.II.10.187/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati határidő) (IV/1395/2016.)

− a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.Kpk.45.519/2017/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (látogatási célú egységes vízum kiállításának elutasítása) (IV/1688/2017.)

− a Kúria Kfv.II.38.170/2016/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (indokolási kötelezettség) (IV/1809/2017.)

− a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.534/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közszereplő, képfelvétel felhasználása) (IV/1665/2016.)

− a Kúria Pfv.IV.21.242/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jogsértés) (IV/1132/2017.)

− az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény és az Alkotmánybíróság Ügyrendjének egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (az Alkotmánybíróság előkészítő eljárása) (IV/1580/2017.)

− a Kúria Pfv.I.21.217/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (magánút használta) (IV/1699/2017.)