EN

– a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására, megsemmisítésére és a jogszabály alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (társasházak feletti törvényes felügyelet, jegyző hatásköre) (III/1320/2015.)