Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának szeptember 28-i ülése

– a Kúria Pfv.III.21.191/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése, keresethalmazat) (IV/764/2021.)

– a távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (értékesítői hődíj) (IV/698/2021.)

– a Kúria Kfv.III.37.776/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (mulasztás megállapítása iránti közigazgatási per) (IV/498/2021.)

– a Veszprémi Törvényszék 2.K.700.802/2020/14/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földvédelmi bírság) (IV/383/2021.)

– a Győri Törvényszék 9.K.700.273/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (erdőgazdálkodási ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/127/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 1.Beüf.10.600//2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (feltételes szabadságra bocsátás) (IV/1736/2020.)

– a Gyulai Törvényszék 4.Bf.86/2020/16. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bizonyítékok értékelése) (IV/453/2021.)

– a Kúria Bfv.I.479/2020/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőeljárásból kizárt bíró) (IV/9/2021.)

– a Kúria Bpkf.II.799/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy; perújítás) (IV/59/2021.)