Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának szeptember 27-i ülése

– a Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.782/2018/3. és 9.Mpkf.25.781/2018/3. számú végzése, és a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.M.17/2018/7. és 3.M.24/2018/7. számú végzése megsemmisítéséről, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (jogi képviselő távolmaradása) (IV/172/2019.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény egyes rendelkezései, valamint a Kúria Kfv.III.45.003/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati idő elismerése) (IV/156/2022.)

– a Kúria Pfv.I.20.839/2021/5. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/714/2022.)

– a Miskolci Törvényszék 1.Pkf.20.772/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokvédelmi per; perköltség) (IV/5003/2021.)

– a Veszprémi Törvényszék 3.Bf.136/2021/13/3. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/3005/2021.)

– a Debreceni Ítélőtábla Bhar.I.444/2021/18. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűntette) (IV/124/2022.)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének a Közgyűlés bizottságainak személyi összetételének módosításáról szóló 614/2021. (VI. 11.) közgyűlési határozata, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 17/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (polgármester hatásköre veszélyhelyzetben) (IV/4482/2021.)

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 20. § (5) bekezdés b) pontja ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat) (IV/3694/2021.)

– a Kúria Pfv.VI.20.586/2020/7. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/2130/2021.)