Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának szeptember 21-i ülése

– a Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (kártalanítás szabadságelvonás miatt; igényérvényesítés határideje) (IV/1286/2020.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (1) bekezdés i) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokháborítási per, felülvizsgálat kizártsága) (IV/910/2020.)

– a Győri Ítélőtábla Pkf.III.25.530/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél elutasítása idézés kibocsátása nélkül)  (IV/526/2020.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.51.529/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házasság felbontása, szülői felügyeleti jog gyakorlása) (IV/124/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.766/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/945/2021.)

– a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.481/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása veszélyhelyzet ideje alatt) (IV/652/2021.)

– a Kúria Pfv.II.21.229/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házasság felbontása, kapcsolattartás) (IV/935/2021.)