Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának október 5-i ülése

– a távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (értékesítői hődíj) (IV/698/2021.)

– a Kúria Pfv.VII.21.621/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megbízási szerződés azonnali hatályú felmondása) (IV/1931/2020.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.016/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (banktitok) (IV/861/2019.)

– a Kúria Kfv.II.37.615/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kiskorú külföldi tartózkodási helyének kijelölése) (IV/2138/2020.)