Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának október 4-i ülése

– a Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.782/2018/3. és 9.Mpkf.25.781/2018/3. számú végzése, és a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.M.17/2018/7. és 3.M.24/2018/7. számú végzése megsemmisítéséről, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (jogi képviselő távolmaradása) (IV/172/2019.)

– Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 14/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ának megsemmisítéséről, alkalmazási tilalom kimondásáról, valamint a Győri Törvényszék 8.K.700.477/2021/6. számú ítélete elleni benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (telekadó) (IV/3503/2021.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2b) bekezdése és 22/A. § (2) bekezdés második mondata; a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 12. §-a ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rehabilitációs járadék melletti munkavégzés, szolgálati idő) (IV/170/2022.)

– Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 25/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekadó) (IV/5068/2021.)

– a Tatabányai Törvényszék 2.Pkf.50.470/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása; felróhatóság) (IV/835/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.636.544/2021/3. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/873/2022.)

– a polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/B. § (4) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás; felróhatóság) (IV/591/2022.)

– a polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/B. § (4) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás; felróhatóság) (IV/616/2022.)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének a Közgyűlés bizottságainak személyi összetételének módosításáról szóló 614/2021. (VI. 11.) közgyűlési határozata, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 17/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (polgármester hatásköre veszélyhelyzetben) (IV/4482/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.358/2021/13. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1488/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 52.Pf.632.316/2021/7. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokvédelem) (IV/3506/2021.)