Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának október 25-i ülése

– az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet egyes rendelkezései ellen benyújtott alkotmányjogi panasz és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes rendelkezései ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (önkormányzatiság, településrendezés) (IV/108/2022.)

– az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahely-teremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy) (IV/4153/2021.)

– a Kúriának a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések tárgyának és törlesztő részleteinek meghatározásával kapcsolatos elvi kérdéseiről szóló 6/2013. PJE számú jogegységi határozata 3. pontja, az 1/2016. PJE számú jogegységi határozat 1. és 2. pontja, valamint a 2/2014. PJE számú határozat 1. pontjához tartozó indokolás egyes rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítása tárgyában benyújtott indítvány vizsgálata (deviza alapú kölcsönszerződés) (V/942/2019.)

– a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. és 2. §-a ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kiegészítő bányajáradék) (IV/34/2022.)

– a Nyíregyházi Törvényszék 3.Bf.195/2021/10. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hamis vád, hamis tanúzás, pótmagánvád) (IV/3944/2021.)

– a Nyíregyházi Törvényszék 3.Bpkf.583/2021/11. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hamis vád, hamis tanúzás, pótmagánvád) (IV/629/2022.)

– a Gyulai Törvényszék 6.Pf.25.687/2021/16. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása) (IV/882/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.699/2021/5/II. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sérelemdíj) (IV/708/2022.)

– a Kúria Pfv.III.20.350/2021/9. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (orvosi műhiba, kártérítés) (IV/429/2022.)