Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának október 18-i ülése

– Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének a Közgyűlés bizottságainak személyi összetételének módosításáról szóló 614/2021. (VI. 11.) közgyűlési határozata, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 17/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (polgármester hatásköre veszélyhelyzetben) (IV/4482/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.358/2021/13. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1488/2022.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 7.Pkf.51.995/2021/6. számú, az Érdi Járásbíróság 16.Pk.50.066/2021/10. számú, a Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.633.112/2021/6. számú végzése megsemmisítéséről, valamint az egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/A. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (kapcsolattartás újraszabályozása) (IV/188/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 17.Pkf.25.182/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/2532/2021.)

– a Kaposvári Törvényszék 2.Pf.21.321/2020/10. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keretbiztosítéki jelzálogjogból történő kielégítés tűrése) (IV/244/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 31.P.20.953/2019/10 számú meghagyása ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szabálytalan végrehajtói kézbesítés) (IV/595/2020.)

– a Szolnoki Törvényszék 1.Pf.21.110/2018/15. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (új bizonyíték másodfokú polgári peres eljárásban) (IV/68/2020.)

– az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahely-teremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy) (IV/4153/2021.)

– az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és a hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 636/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egészségügyi szolgálati jogviszony megszüntetésének tilalma veszélyhelyzet idején) (IV/727/2022.)

– a Kúria Gfv.VII.30.363/2020/9. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (deviza alapú kölcsönszerződés) (IV/3332/2021.)