Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának október 13-i ülése

– a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 103.Mpk.50.015/2018/12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (önkormányzati képviselői megbízás megszűnése; köztartozásmentes adózók nyilvántartása) (IV/660/2019.)

– a Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (légiközlekedés, tag felelősségének megállapítása) (IV/341/2019.)

– a Kúria Kfv.I.35.430/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adólevonási jog) (IV/186/2019.)

– a Kúria Kfv.I.35.236/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata; adóügy) (IV/1121/2019.)

– a Kúria Gfv.VII.30.223/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem; tisztességtelen eljárás) (IV/599/2020.)

– Hatvan Város Önkormányzat képviselőtestületének Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdés c) pontja és a rendelet 1.1. mellékletének 13. számú szabályozási tervlapja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építési szabály) (IV/1546/2019.)

– a Kúria Kfv.II.37.669/2018/7. számú ítélete és a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. §, 26. § elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (zajkibocsátás) (IV/244/2020.)

– a Kúria Kfv.I.35.028/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás elutasítása) (IV/1069/2019.)

– a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.397/2019/15. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.37.093/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/849/2020.)