Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának október 12-i ülése

– a távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (értékesítői hődíj) (IV/698/2021.)

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 26. §-a elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (csecsemőgondozási díjra való jogosultság; megszűnt jogviszonyból származó jövedelem) (IV/1910/2020.)

– a Kúria Pfv.III.20.071/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata  (házassági bontóper; személyiségi jog megsértése) (IV/1520/2021.)

– a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.101/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata  (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/2104/2020.)

– a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.102/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata  (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/2106/2020.)

– a Kúria Pfv.III.20.635/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata  (kártérítés megfizetése) (IV/1645/2020.)