Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának november 9-i ülése

– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdés második mondata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (ünnepnapra eső kapcsolattartás pótlása) (III/3239/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.199/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog megsértése) (IV/2299/2021.)

– a Szegedi Törvényszék 3.Pkf.20.638/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/2695/2021.)

– a Szegedi Törvényszék 3.Pkf.20.206/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/952/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.636.669/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás pótlása) (IV/562/2021.)

– a Szegedi Törvényszék 3.Pkf.20.051/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/887/2021.)

– a Szegedi Törvényszék 3.Pkf.20.048/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/888/2021.)

– a Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.052/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/889/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.37.940/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügy) (IV/949/2021.)

– a Kúria Kfv.VII.37.179/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyugellátás visszavonása) (IV/1873/2020.)

– a Kúria Kfv.II.37.045/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötelező védőoltás felvételére kötelezés) (IV/682/2021.)