Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának november 3-i ülése

– a Debreceni Ítélőtábla Cgtf.III.30.194/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (törvényességi felügyeleti eljárás) (IV/1316/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 50.Pf.633.897/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyeleti jog gyakorlása) (IV/504/2020.)

– a Kúria Pfv.V.21.349/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bérleti díj) (IV/14/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 107.K.700.960/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása) (IV/1442/2019.)

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 176. § (1) bekezdés j) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél visszautasítása) (IV/1256/2019.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási záradék törlése) (IV/2014/2019.)

– a Kúria Pfv.III.20.875/2018/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítési felelősség) (IV/452/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 8.Kf.650593/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felmentés jogellenességének megállapítása) (IV/1237/2019.)