Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának november 29-i ülése

– a Kúria Pfv.IV.20.865/2021/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/805/2022.)

– a Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.028/2022/7. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/1348/2022.)

– a Kúria Gfv.VI.30.057/2022/2. számú végzése, a Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.869/2021/5. számú ítélete és a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § (1) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (deviza alapú kölcsönszerződés) (IV/1279/2022.)

– a Kúria Pfv.II.21.183/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 407. § (2) bekezdés c) pontja ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése) (IV/5021/2021.)

– az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXII. törvény 78. §-a és 129. § (2) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírók 45 éves jubileumi jutalma) (IV/902/2022.)

– a Kúria Kfv.VI.38.219/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyámhatósági ügy; közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/1173/2022.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 234. § (1) bekezdése, valamint a Kúria Gf.VII.30.017/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása; pártfogó ügyvéd kirendelése) (IV/3955/2021.)