Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának november 21-i ülése

– a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés g) pontja, 9. § (2a) bekezdése és 24. §-a elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (településképi vélemény) (IV/2862/2022.)

– a Kúria Gfv.I.30.107/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés teljesítése) (IV/1402/2023.)

– a Kúria Kfv.V.35.477/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyi jogvita) (IV/1005/2023.)

– a Kúria Pfv.IV.20.350/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyes adat törlése) (IV/748/2023.)

– a Fővárosi Törvényszék 107.K.705.285/2021/25. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1170/2023.)

– a Kúria Kfv.II.37.902/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közterület-használati ügy) (IV/784/2023.)

– a Fővárosi Törvényszék 72.Pf.638.488/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsön megfizetése) (IV/1620/2020.)

– a Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.576/2019/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hitelszerződés felmondása) (IV/2052/2020.)

– a Kúria Kfv.I.37.601/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (külföldön kötött házasság magyarországi anyakönyvezése bejegyzett élettársi kapcsolatként) (IV/2589/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.290/2023/6/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása, hulladékgazdálkodás) (IV/1953/2023.)

– a Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.633.121/2022/12. számú végzés elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása elmaradása miatti jogkövetkezmények alkalmazása) (IV/569/2023.)