Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának november 19-i ülése

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 77/A. § és 79. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (vagyonátruházási illeték) (IV/2123/2017.)

– a Kúria Gfv.VII.30.248/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (részvényátruházás jogellenessége, külföldi jog tartalmának megismerése körében a feleket terhelő bizonyítási kötelezettség kérdése, utófelszámoló képviseleti jogának terjedelme) (IV/146/2016.)

– a Kúria Kfv.I.35.468/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1783/2017.)

– a Kúria Pfv.V.20.295/2018/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vételár megfizetése) (IV/1034/2019.)

– a Kúria Kfv.VI.37.116/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (erdőgazdálkodási bírság) (IV/1465/2019.)

– a Kúria Kfv.VI.37.925/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (természetvédelmi ügy) (IV/1342/2019.)

– a Kúria Pfv.III.20.016/2018/25. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1244/2019.)

– a Győri Ítélőtábla Bf.I.111/2017/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (diplomáciai mentesség büntetőeljárásban) (IV/1410/2018.)