Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának november 15-i ülése

– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdés második mondata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (ünnepnapra eső kapcsolattartás pótlása) (III/3239/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.634.098/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogellenes elvitel; perújítás) (IV/938/2021.)

– a Kúria Pfv.VI.21.219/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (termőföldre vonatkozó elővásárlási jog) (IV/1352/2020.)

– a Kúria Pfv.I.20.593/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, mobilátjátszó-torony) (IV/1619/2020.)

– a Szombathelyi Törvényszék Bp.Kf.677/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (feltételes szabadságra bocsátás) (IV/2084/2020.)

– a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.507/2020/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás) (IV/343/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 27.Bf.10.086/2020/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kiskorú képviselete büntetőeljárásban) (IV/3177/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 67.Pf.630.933/2020/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társasházi közös költség megfizetése) (IV/473/2021.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.20.203/2020/23. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokvédelem; kép- és hangfelvétel; demonstráció) (IV/391/2021.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.20.088/2020/31. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokvédelem; kép- és hangfelvétel; demonstráció) (IV/412/2021.)

– a Kúria Pfv.I.20.048/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokháborítás) (IV/811/2021.)

– a Kúria Pfv.I.20.516/2020/11. és 12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokháborítás megszüntetése) (IV/885/2021.)