Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának november 15-i ülése

– a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény ellen benyújtott utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (új KATAtv.) (II/2159/2022.)

– a Kúria Pfv.II.20.046/2022/8. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (gyermek jogellenes elvitele) (IV/1670/2022.)

– a Kúria Kfv.IV.38.214/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (egyéni tanulói munkarend engedélyezése) (IV/921/2022.)

­– a Kúria Gfv.VII.30.048/2019/4. számú végzése ellenbenyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kifogás felszámolási eljárásban) (IV/204/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 122.P.23.863/2017/24-I. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.324/2020/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fellebbezés elutasítása hivatalból) (IV/1171/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 42.Pf.635.077/2020/6. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (devizahitel elszámolás, végrehajtás megszüntetése) (IV/2804/2021.)

– a Kúria Pfv.III.20.280/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/3155/2021.)

– a Kúria Pfv.V.20.263/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyjogi jogsértéssel okozott kár, kamionkartell) (IV/3409/2021.)