Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának november 10-i ülése

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327. §, a közigazgatási eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 12. § (1) bekezdése, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 47. § (1) bekezdése és a Kúria I.35.466/2017/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (takarékszövetkezet ellenőrzése) (IV/1331/2018.)

– a Kúria Kfv.I.35.384/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1077/2020.)

– a Kecskeméti Törvényszék 1.Pf.21.653/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (deviza alapú szerződés érvénytelensége) (IV/1073/2020.)

– a Kúria Bpkf.II.148/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás megengedhetősége) (IV/629/2020.)

– a Kúria Kfv.VI.38.356/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nagyszülői kapcsolattartás szabályozása) (IV/1876/2019.)

– a Kúria Kfv.VI.37.725/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ellátás visszautasítása) (IV/1243/2019.)

– a Kúria Kfv.I.35.710/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatósági határozat felülvizsgálata) (IV/871/2020.)

– a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.K.30.121/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (önkormányzati rendelet) (IV/992/2019.)

– a Fővárosi és Munkaügyi bíróság 41.K.32.174/2017/34. számú ítélete és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) Ör. elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (települési adó) (IV/967/2019.)