Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának március 8-i ülése

– a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Gf.40.050/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/622/2019.)

– a Kúria Kfv.III.37.932/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan-nyilvántartási ügy) (IV/676/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 57.Pf.638.473/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (foglaló) (IV/1249/2019.)

– a Kúria Gfv.VII.30.391/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/2246/2021.)

– a Veszprémi Törvényszék 2.Pf.20.258/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokvédelem; zajszennyezés) (IV/3363/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.35.405/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földhasználat; agrártámogatás) (IV/422/2021.)

– a Kúria Pfv.V.20.330/2021/7. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bérleti díj megfizetése; tartozáselvállalás) (IV/3548/2021.)