Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának március 7-i ülése

– a Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése, a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.69/2018/14. számú végzése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (jogi képviselő távolmaradása) (IV/215/2019.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mpkf.20.344/2018/3. számú végzése, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.M.33/2018/11/II. számú végzése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (jogi képviselő távolmaradása) (IV/597/2019.)

– a Tatabányai Törvényszék 2.Mpkf.50.012/2018/2. számú végzése, a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.30/2018/9/II. számú végzése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (jogi képviselő távolmaradása) (IV/607/2019.)

– a Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás szabadságelvonás miatt; igényérvényesítés határideje) (IV/1286/2020.)

– a Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.131/2022/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/1835/2022.)

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. § v) pontja és 33/N. §-a, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2b. sora alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (digitális reklámberendezések elhelyezése) (IV/1884/2022.)

– a Kúria Pfv. II.20.018/2022/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyeleti jog gyakorlása) (IV/1675/2022.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 103.K.702.537/2021/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földforgalmi ügy) (IV/2119/2022.)

– a Kúria Pfv.V.21.340/2021/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elévülés; tartozás esedékessége) (IV/2425/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.152/2021/9-II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bérleti díj tartozás) (IV/3499/2021.)

– a Kúria Pfv.VIII.20.548/2021/9. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése, korlátozása) (IV/406/2022.)