Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának március 30-i ülése

– a Budapest Környéki Törvényszék 5.Bf.11/2020/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vádtól eltérő minősítés) (IV/1858/2020.)

– a Kúria Pfv.20.388/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kereshetőségi jog) (IV/1781/2020.)

– a Kúria Pfv.I.20.107/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/1911/2020.)

– a Kúria Pfv.IV.20.343/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági jogkörben okozott kár) (IV/1929/2020.)