Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának március 3-i ülése

– a Kúria Mfv.I.10.790/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (szolgálati jogvita-ügyteher) (IV/738/2018.)

– a Kúria Kfv.I.35.576/2016/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/570/2018.)

– a Kúria Gfv.VII.30.283/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (devizaszerződés létre nem jöttének megállapítása) (IV/1873/2017.)

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 20. § (5) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1396/2019.)

– a Kúria Kfv.III.37.971/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (erdőgazdálkodás) (IV/1362/2019.)