Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának március 29-i ülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.188/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/3540/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.37.190/2021/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (erdővédelmi bírság) (IV/3652/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.948/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/3676/2021.)

– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 158/B. § (3) bekezdése második mondata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (gondnok számadási kötelezettsége) (III/106/2022.)

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (dyslexia és dysgraphia miatti nyelvvizsga alóli mentesség doktori fokozat megszerzésekor) (III/4827/2021.)

– a Kúria Gfv.30.380/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (devizaalapú kölcsönszerződés tisztességtelensége) (IV/857/2020.)

– a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pkf.20.820/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fizetési meghagyás elleni perújítás) (IV/963/2021.)

– az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.215/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/2920/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.604/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/3465/2021.)

– a Kúria Kfv.III.37.877/2020/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (természetvédelmi ügy; engedély nélküli fakivágás) (IV/2538/2021.)

– a Pécsi Törvényszék 9.K.700.497/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata; rokkantsági nyugdíj) (IV/3431/2021.)