Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának március 28-i ülése

– az Egri Törvényszék 2.Bf.102/2018/44. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (előzetes bírósági mentesítés) (IV/727/2021.)

– a Kúria Pfv.III.20.580/2021/4. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 583. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás szabadságelvonás miatt; igényérvényesítés határideje) (IV/824/2022.)

– a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.79/2022/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pszichés állapotromlás, szabadságvesztés büntetés, perújítás) (IV/1103/2022.)

– a Kúria Bfv.III.454/2021/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés; törvényes vád) (IV/1772/2022.)

– a Kúria Kfv.I.35.353/2020/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jövedéki adó ügy) (IV/196/2021.)

– a Kúria Bfv.I.864/2021/15. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőeljárás szabálytalansága) (IV/1186/2022.)

– a Kúria Kfv.II.37.050/2022/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ökológiai gazdálkodás ellenőrzése) (IV/2173/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.632.779/2022/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/2206/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.632.958/2022/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.632.998/2022/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/2350/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 57.Pf.633.126/2021/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsönszerződés felmondása) (IV/126/2022.)