Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának március 22-i ülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.188/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/3540/2021.)

– a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a nyersanyag-ellátás veszélyhelyzet időszaka alatt történő megfelelő biztosítása érdekében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és kapcsolódó kormányrendeletek, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (bányatelek hasznosítása) (IV/3261/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.37.190/2021/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (erdővédelmi bírság) (IV/3652/2021.)

– a Szegedi Törvényszék 4.Pkf.21.420/2020/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/1098/2021.)

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 19. § (2) bekezdésének a) pontja, 19. § (2a) bekezdésének a) pontja és a 20. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat) (IV/2600/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.948/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/3676/2021.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 217. § (2) bekezdése és a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény 59. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási kifogás határideje) (IV/1122/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.37.359/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (eljárás megszüntetése; kötelező védőoltás alóli mentesítés) (IV/2646/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 54.Pf.631.824/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása) (IV/3695/2021.)

– a Kúria Kf.V.40.355/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hírközlési ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2037/2021.)

– a Kúria Kvk.V.39.307/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy; kötelező jogi képviselet) (IV/753/2022.)