Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának március 2-i ülése

– a Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoport 4.Bv.386/2019/8-III. számú és a Debreceni Törvényszék 1.Bpkf.960/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű munka büntetés átváltoztatása szabadságvesztésre) (IV/788/2020.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 11. § (6) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (egyesület kizárása a perből, jogi szakvizsga) (IV/1169/2020.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 22.Gf.40.105/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (törvényes bíróhoz való jog) (IV/577/2016.)

– a Kúria Pfv.III.21.717/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (igazolási kérelem elutasítása) (IV/1256/2020.)

– a Kúria Kfv.I.35.540/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhiány) (IV/1466/2020.)

– a Kúria Kfv.IV.37.390/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás pótlása) (IV/1464/2020.)

– a Budapest V. kerület Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete 21. § (3) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közterület-használat) (IV/1529/2020.)

– a Kúria Kfv.V.35.693/2019/2. számú végzése és a Budapesti Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.28.082/2018/27. számú ítélete, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 19. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóregisztráció, igazolási kérelem elutasítása) (IV/752/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.634.025/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (biztosítási összeg) (IV/952/2020.)